Tin địa phương

Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nhiệm vụ 10 tháng năm 2021

- Chiều 22/2, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 10 tháng năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Dức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. 
 
Năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ, đạt nhiều kết quả nổi bật như: tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quá trình triển khai, thực hiện có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nổi bật như xây dựng văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu sửa đổi, bổ sung ban hành kịp thời các quy chế, quy định, hướng dẫn của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp...; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ theo quy định. 
 
Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. 
 
Toàn tỉnh đã sắp xếp, thu gọn được 413 đầu mối, tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị; giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố; tinh giản 4.852 biên chế; tinh giản, sắp xếp, cơ cấu lại với trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp... 
 
Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. 
 
Viêc đánh giá, xếp loại đảng viên ngày càng nề nếp, thực chất; công tác kết nạp đảng viên được coi trọng về chất lượng...Những kết quả đạt được đã góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.
 
Phát huy kết quả đạt được, 2 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021, xác định rõ 50 nhiệm vụ chủ yếu ngay từ đầu năm,  trong đó có 21 nhiệm vụ trọng tâm, 29 nhiệm vụ thường xuyên;  tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tham mưu xây dựng Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án 11 về "Xây dựng và đào tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030; định hướng đến năm 2035”; tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.... 
 
Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, tồn tại trong công tác cán bộ, công tác kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp, việc chi trả tiền lương cho cán bộ; nêu lên những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng...
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành tổ chức xây dựng Đảng nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng trong năm 2020. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời là năm thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, yêu cầu về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới đòi hỏi ngày càng cao. 
 
Do đó, đối với nhiệm vụ chung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tuyên truyền về sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp... 
 
Đối với nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy những kết luận quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt những kế hoạch trong toàn Đảng bộ tỉnh; tham mưu và phối hợp tham mưu thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự; tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy; tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, đảng viên nữ, đảng viên người dân tộc thiểu số....
 
Hồng Oanh/baoyenbai.com.vn