Tin địa phương

Triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

- Sáng 19/6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu UBND huyện, thị xã, thành phố.
 
Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Việt Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
 
 
Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
Tại Hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Lê Việt Thắng đã triển khai các quyết định của UBND tỉnh về quy định số lượng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở; số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái; về việc kiện toàn, tuyển chọn công dân tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và văn bản hướng dẫn của Công an tỉnh về tuyển chọn công dân tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
 
Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh triển khai các quyết định của UBND tỉnh
 
Theo đó, Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ như sau: mỗi thôn (bản), tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ ANTT. Mỗi Tổ có 03 thành viên, gồm: tổ trưởng, 01 tổ phó và 01 tổ viên.
 
Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND quy định cụ thể mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, gồm: tổ trưởng được hỗ trợ 1.400.000 đồng/người/tháng; tổ phó là 1.300.000 đồng/tháng và tổ viên 1.200.000 đồng/tháng. 
 
Quang cảnh Hội nghị.
 
Nghị quyết cũng quy định về mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với thành viên Tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở khi được cử đi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ.
 
Cùng đó, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức; bảo đảm điều kiện hoạt động đối với thành viên Tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của thành viên Tổ bảo vệ ANTT và quy định cụ thể về một số chính sách hỗ trợ đối với thành viên khi tham gia đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở…
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Để việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, các quyết định của UBND tỉnh được đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hành động trong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị, tạo những điều kiện tốt nhất cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt chức năng tham mưu với UBND cùng cấp triển khai các công việc theo nhiệm vụ được giao, nhất là kiện toàn, tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ ANTT theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Thông tư số 14 của Bộ Công an.
 
Khẩn trương hoàn thiện việc thống kê nhu cầu, báo cáo, đề xuất liên quan đến việc trang bị trang phục, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận và các điều kiện khác theo chỉ đạo của Bộ Công an, trước mắt bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tham dự tại các lễ ra mắt điểm. 
 
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong tổ chức hoạt động và thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc triển khai các nghị quyết và xem xét, giải quyết các vướng mắc, phát sinh.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở ngành liên quan và các cơ quan, địa phương hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo đúng quy định.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành công tác kiện toàn, tuyển chọn mới thành viên Tổ bảo vệ ANTT tại các thôn, bản, tổ dân phố theo quy định. Bố trí điều kiện cơ sở vật chất cho các Tổ bảo vệ ANTT bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu tốt nhất để các Tổ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.
 
Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tổ chức đồng loạt vào ngày 01/7/2024 trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó, cấp tỉnh sẽ được tổ chức tại thành phố Yên Bái. 
 
Đức Toàn/baoyenbai.com.vn