Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 04/7/2022, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Lễ trao Huân chương Lao động. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch công đoàn cơ quan; Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban chủ trì Hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 06 tháng đầu năm 2022, với khối lượng công việc của Ban rất lớn, nhiều đề án lớn, quan trọng, nhiều việc khó, đột xuất, song với sự nỗ lực, cố gắng đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia của cán bộ, công chức, nhân viên, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, cụ thể của tập thể lãnh đạo Ban; sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, nổi bật là:
 
    Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác của 02 Ban Chỉ đạo; chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ tốt các Phiên họp, cuộc họp của 02 Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và nhiều Hội nghị, hội thảo lớn về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP. Nhất là, rất khẩn trương, chuẩn bị chu đáo tài liệu, phục vụ tốt Hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 vừa qua. Đây là Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, TC lớn nhất từ trước đến nay, được đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao; hoàn thành 03 đề án trình Bộ Chính trị và tích cực nghiên cứu, xây dựng 02 đề án khác.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo; hoàn thiện, ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo về xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản; tích cực, chủ động, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của Thường trực Ban Chỉ đạo, nhất là phối hợp tốt với UBKT trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan các vụ việc, vụ án trong quá trình kiểm tra, giám sát; tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến trong công tác giám định, định giá tài sản; tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực chuyên môn sâu, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực.
 
    Công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác nội chính, PCTN, TC, CCTP ở Trung ương và địa phương tiếp tục được nâng lên, như: Tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng tại Hà Nội (sắp tới tiếp tục tổ chức tập huấn tại Bình Định, TP. Hồ Chí Minh); Quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, kéo dài ở địa phương…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
    Công tác thẩm định, tham gia ý kiến các đề án, văn bản quan trọng liên quan đến công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp và công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm. Nhất là, đã có nhiều cố gắng trong thẩm định, tham gia ý kiến những vấn đề nhạy cảm, còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các cơ quan liên quan về Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Cảnh sát cơ động, Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở,... Tham gia ý kiến về công tác cán bộ cơ bản đảm bảo chặt chẽ, công tâm, khách quan.
 
    Công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả. Quy chế dân chủ ở cơ quan thực hiện tốt, nội bộ đoàn kết, chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 
    Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, như: Chất lượng, tiến độ, tính chủ động trong nghiên cứu, tham mưu ở một số đơn vị, lĩnh vực còn hạn chế; hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình ở địa bàn chưa cao, có lúc, có việc chưa thực hiện nghiêm quy định theo dõi địa bàn; trách nhiệm, tâm huyết ở một số cán bộ, đảng viên chưa cao...
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của Ban đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022; trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí trong thời gian qua.
 
    Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban yêu cầu: (1) Tập trung hoàn thành xây dựng 03 Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị theo kế hoạch, đó là: (1) Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; (2) Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; (3) Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”. Nhất là, tập trung tối đa, nỗ lực cao hơn nữa cho Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045; (2) Tập trung hoàn thành các Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tổng kết việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán tại các địa phương; ban hành, thực hiện hiệu quả Hướng dẫn công tác phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo; hoàn thành và ban hành chính thức tài liệu Hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; (3) Khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ tốt phiên họp thứ 22 của BCĐTW về PCTN, Phiên họp thứ hai của BCĐ CCTPTW và các Phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực BCĐTW về PCTN và BCĐ CCTPTW trong năm 2022; cụ thể hơn, kịp thời hơn trong tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các Thông báo, Kết luận của hai Ban Chỉ đạo; (4) Sâu sát, cụ thể, quyết liệt, khoa học hơn nữa trong theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; rà soát các vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý, đảm bảo yêu cầu tiến độ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; (5) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và PCTN ở địa phương; hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh; tổ chức tốt 02 Hội nghị tập huấn tại Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh; khẩn trương hoàn thiện, ban hành chính thức Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng; (6) tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến về các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng và công tác cán bộ; (7) Khẩn trương ban hành kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, phục vụ tốt Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban; (8) Tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dụng Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…
 
đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cán bộ
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Tường Thuật, Chánh văn phòng Ban và đồng chí Lương Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1
    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 đồng chí lãnh đạo cấp vụ đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Tổ chức – Cán bộ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Ban Nội chính Trung ương; Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2022; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn viên chức Việt Nam khen thưởng các tổ công đoàn và công đoàn viên có thành tích xuất sắc thuộc Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
Đặng Phước – Anh Hưng/noichinh.vn