Công tác nội chính

CSGT tăng cường hỗ trợ kiểm định nhằm giảm tải ở trung tâm đăng kiểm

- Việc tăng cường cảnh sát giao thông trong thời điểm hiện nay nhằm hỗ trợ kiểm định, giảm tải ở các trung tâm đăng kiểm, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Theo Cục cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, đến thời điểm này, 50 cán bộ kiểm định của lực lượng CSGT tăng cường cho công tác đăng kiểm đã bắt tay vào công việc. Trong đó, 30 cán bộ CSGT được tăng cường cho 10 trung tâm tại Hà Nội và 20 người tăng cường cho 9 trung tâm ở TP.Hồ Chí Minh.

Theo Cục CSGT cũng cho biết, việc tăng cường CSGT hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm nhằm giải quyết vướng mắc của ngành này và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT đã bắt tay ngay vào công việc với phương châm “đâu cần là có, đâu khó có CSGT”.

CSGT tham gia hỗ trợ kiểm định nhằm giảm tải ở các trung tâm đăng kiểm,

phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Ảnh: TL.

Việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, với tinh thần luôn đồng hành, phục vụ người dân. Ngoài ra, Cục CSGT sẵn sàng hỗ trợ cơ sở, vật chất là các trung tâm đăng kiểm hiện có của lực lượng để phục vụ người dân.

Về tiêu chuẩn của cán bộ kiểm định CSGT đi tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đợt này, Cục CSGT cho biết, đây là các cán bộ đang thực hiện công tác kiểm định phương tiện của ngành công an. Các cán bộ kiểm định này đã được cấp Giấy chứng nhận cán bộ kiểm định xe Công an nhân dân. Trong số đó, có những cán bộ đã kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nhiều năm và có cả cán bộ. được đào tạo tại các trường Đại học của ngành Giao thông vận tải về công tác kiểm định xe.

Trước đó, ngày 11/3, tại Hà Nội, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc lực lượng CSGT tăng cường hỗ trợ cho công tác đăng kiểm xe cơ giới.

Cục CSGT đã tập huấn cho 167 cán bộ chiến sĩ, để cùng với lực lượng đăng kiểm phục vụ người dân, giải quyết khó khăn trước mắt. Các cán bộ kiểm định tăng cường này cũng được quán triệt tinh thần phục vụ chuyên nghiệp và hỗ trợ tối đa cho người dân.

Dự kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam, 15 trung tâm đăng kiểm sẽ được phép hoạt động trở lại trong tuần này, giảm tải thêm cho 14 trung tâm hiện đang hoạt động ở Hà Nội./.

 
Vy Anh/dangcongsan.vn