Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đoàn công tác của tỉnh phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên kiểm tra tại huyện Lục Yên

Thực hiện chương trình công tác, ngày 23-5-2019, Đoàn công tác của tỉnh phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên do đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác đã có chuyến công tác tại một số xã thuộc vùng hồ Thác Bà trên địa bàn huyện Lục Yên để kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU, ngày 15-2-2019 của Tỉnh ủy và khảo sát viêc triển khai nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà theo Kết luận số 378-KL/TU, ngày 15-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đoàn công tác khảo sát diện tích mặt nước tại xã Phan Thanh.
     Kiểm tra, khảo sát các mô hình nuôi cá lồng trên mặt nước ven hồ Thác Bà, ven sông Chảy trên địa bàn huyện Lục Yên. Đồng chí cho rằng, đây sẽ là điều kiện để tỉnh và huyện đánh giá đúng điều kiện tự nhiên thiên nhiên; từ đó xây dựng kế hoạch, dự án phát triển chăn nuôi thủy sản theo mô hình nuôi lồng, bè một cách phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi.
      Đoàn công tác cũng đến thăm Công ty cổ phần Khoáng sản Phan Thanh, thăm hỏi sức khỏe, đời sống, công việc của cán bộ, công nhân đồng thời đề nghị Công ty thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn lao động, quan tâm chăm lo cho người lao động, tập trung phát triển sản xuất đồng thời với chú trọng bảo vệ môi trường, đặc biệt là hạn chế thấp nhất khói bụi, tiếng ồn và ô nhiễm nguồn nước, không để ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.
     Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại xã Phan Thanh với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lục Yên, lãnh đạo các xã Phan Thanh, Trung Tâm, Tân Lập, Phúc Lợi và Động Quan.
        Thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU, huyện Lục Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình hành động, xây dựng và ban hành Kế hoạch số 138-KH/HU, xác định rõ mục đích, yêu cầu, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm hành động năm 2019 của tỉnh cũng như phương châm hành động của Đảng bộ huyện Lục Yên năm 2019: "Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, tăng tốc, hiệu quả”, quán triệt sâu sắc, mạnh mẽ đến các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao.
      Năm 2019, huyện Lục Yên được giao chỉ tiêu giảm nghèo 7,3%, tương ứng 2.094 hộ; trong đó: một số xã đặc biệt khó khăn như Trung Tâm, chỉ tiêu giảm 165 hộ; Phúc Lợi giảm 212 hộ; Động Quan giảm 155 hộ; Phan Thanh giảm 85 hộ và Tân Lập giảm 101 hộ. 
      Các xã đã chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá đúng và lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo, tìm hiểu nguyên nhân cũng như nhu cầu của các hộ nghèo, chủ yếu tập trung giải quyết vấn đề nhà ở, nhà tiêu đảm bảo vệ sinh, các nhu cầu đào tạo việc làm, vốn vay sản xuất, hỗ trợ cây, con giống...

Thành viên Đoàn công tác báo cáo kết quả phối hợp với các xã
được phân công phụ trách trong thực hiện nội dung giảm nghèo

Lãnh đạo huyện Lục Yên thông tin về phân bổ các nguồn đầu tư, cho
công tác xóa đói, nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới năm 2019
     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Trưởng Đoàn công tác hoan nghênh tinh thần cố gắng, lỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chương trình hành động số 144-CTr/TU, Kế hoạch số 131-KH/TU của Tỉnh ủy, các Kế hoạch của Huyện uỷ Lục Yên; đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, khó khăn trong việc phối hợp giữa các ngành của tỉnh với các xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Chương trình hành động 144-CTr/TU của Tỉnh uỷ; yêu cầu lãnh đạo các xã phát huy vai trò, trách nhiệm của địa phương, sâu xát, cụ thể hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh được phân công phụ trách, giúp đỡ các xã trong việc thực hiện nhiện vụ xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị huyện Lục Yên tiếp tục khảo sát diện tích mặt nước, đề xuất giải pháp, vận động người dân triển khai kế hoạch phát triển nghề nuôi cá lồng trên diện tích mặt nước hồ Thác Bà để phát triển thương hiệu cá Thác Bà theo kết luận của Tỉnh uỷ.
Lê Mạnh - Ban Nội chính Tỉnh ủy
Một số hình ảnh: