Ban Nội chính Trung ương

Đoàn Kiểm tra 547 của Bộ Chính trị công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương

Chiều 12/9/2022, Đoàn Kiểm tra 547 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương. Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn Kiểm tra; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; trợ lý, thư ký lãnh đạo Ban; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và thành viên Đoàn Kiểm tra.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Đoàn Kiểm tra, qua làm việc với 6 đơn vị cùng với báo cáo  của Ban Nội Chính Trung ương, Đoàn Kiểm tra đã hoàn thành dự thảo báo cáo để xin ý kiến của đại biểu dự hội nghị. Theo đó, công tác nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính đã được tổ chức bài bản, nghiêm túc. Tất cả cán bộ, đảng viên đã được tham gia học tập, quán triệt, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận; với nhiều hình thức sáng tạo trong việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, khắc phục được khó khăn tại thời điểm đại dịch Covid-19; giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm chắc, hiểu rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là các chủ trương, giải pháp về nội chính, PCTN,TC và CCTP, để vận dụng vào công việc chuyên môn.
 
    Công tác xây dựng Chương trình hành động và các văn bản để cụ thể hóa và tổ chức triển khai Nghị quyết được thực hiện từ sớm, đồng bộ, bài bản, khoa học, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của ngành Nội chính Đảng rất cụ thể, chi tiết, rõ ràng các nội dung công việc cần triển khai thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị chủ trì, phối hợp; xác định rõ thời gian hoàn thành, giúp cho việc triển khai thực hiện của các vụ, đơn vị được thuận lợi.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Lãnh đạo Ban phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức. Thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời động viên tư tưởng, quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng cũng như quan tâm xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong công tác và cuộc sống của cán bộ, đảng viên, công chức, góp phần tạo sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ và cơ quan.
 
    Trong quá trình triển khai đã có những cách làm hay, sáng tạo, như: Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án mới chuyển. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải báo cáo ngay cho Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN để kịp thời chỉ đạo xử lý; đồng thời chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Đảng.
 
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp trong chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế có khó khăn, vướng mắc theo 5 cấp độ. Tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và cấp tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.
 
    Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nội chính, PCTN, TC và CCTP theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
    Phát động phong trào thi đua chuyên đề về “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương giai đoạn 2021-2025” trong toàn Ngành Nội chính Đảng là chất xúc tác, động lực quan trọng để khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” ở các địa phương.
 
    Xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương Đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC”; tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động PCTN, TC tại các địa phương…
 
    Công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết được nâng cao. Tạp chí Nội chính đã có nhiều bài viết, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng. Trước Đại hội XIII, Tạp chí Nội chính đã mở chuyên mục “Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, với 13 bài viết về chủ đề này; đã mở chuyên mục với 02 bài viết về chủ đề “Chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tạp chí Nội chính đã mở chuyên mục “Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, đến nay đã đăng tải 25 bài viết. Các bài viết tập trung thông tin, tuyên truyền, phổ biến cụ thể hóa về những điểm mới quan trọng trong Văn kiện Đại hội của Đảng, nhất là những chủ trương, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương đã đăng hơn 200 tin, bài, ảnh, video phản ánh về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhất là, các tin, bài về Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, TC theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của các cấp, các ngành, địa phương... Qua đó góp phần tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn ngành Nội chính Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp thu kết quả đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Đoàn Kiểm tra, đồng thời đề nghị, các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện chuyên đề về “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương giai đoạn 2021-2025” trong toàn ngành Nội chính Đảng, tạo động lực quan trọng khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” ở địa phương; tiếp tục nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết, tập trung tuyên truyền, phổ biến cụ thể hóa về những điểm mới quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là những chủ trương, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; trách nhiệm của người đứng đầu quán triệt, triển khai thực hiện... Qua đó góp phần tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn ngành Nội chính Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Cấp ủy và lãnh đạo các vụ, đơn vị chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu ban hành các quy định, quy chế hoạt động; đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vấn đề trọng tâm bức xúc; hoàn thiện các quy định về công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
    Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn Kiểm tra đánh giá cao tinh thần phối hợp trách nhiệm của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí đề nghị, các đại biểu dự hội nghị tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra, nêu bật những điểm sáng tạo, bài học kinh nghiệm và kiến nghị trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương, hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch.
Đặng Phước/noichinh.vn