Tin địa phương

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 về công tác quy hoạch cán bộ

- Chiều 15/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (chuyên đề) đánh giá kết quả thực hiện và quán triệt một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ; thông báo kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố. 
 
Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  
 
 
Quang cảnh Hội nghị tại các điểm cầu.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ và kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 . 
 
Điểm lại những kết quả tích cực bước đầu sau 1 năm thực hiện, công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh Yên Bái, đã được Trung ương ghi nhận, đánh giá là một trong những địa phương triển khai sớm và đạt kết quả tốt, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chỉ rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là ở cấp huyện và một số ban, sở, ngành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng về những nội dung liên quan để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi trong thời gian tới. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày tóm tắt thông báo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. 
 
Sau phát biểu khai mạc, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày tóm tắt thông báo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. 
 
Theo đó, thực hiện Quy định số 132 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương, việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tỉnh thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả theo đúng quy định và yêu cầu đề ra. 
 
Trên cơ sở kết quả kiểm điểm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 một cách chặt chẽ, bài bản, thực chất, khách quan, trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và lĩnh vực phụ trách của từng cá nhân.
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
 
Về công tác quy hoạch cán bộ của các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. 
 
Đối với các ban, sở, ngành và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đã phê duyệt 1.016 lượt cán bộ; nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đã phê duyệt quy hoạch 841 lượt cán bộ. Đối với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đã phê duyệt 10.001 lượt cán bộ; nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đã phê duyệt 8.647 lượt cán bộ. Nhiệm kỳ 2021-2026,  Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phê duyệt theo thẩm quyền 206 lượt cán bộ, nhiệm kỳ 2026 -2031 phê duyệt theo thẩm quyền 158 cán bộ. 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, tập trung vào công tác quy hoạch cán bộ; việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023; nêu những quan điểm, nguyên tắc, định hướng trong công tác quy hoạch ở cơ quan, đơn vị, địa phương gắn kết với định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
Cùng với đó, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh quan tâm đến việc phân cấp quản lý cán bộ; có kế hoạch tổng thể về công tác luân chuyển cán bộ giữa các cấp, các ngành; tăng tính mở trong việc thực hiện quy hoạch, nghiên cứu thực hiện tuyển dụng một số biên chế còn thiếu cho các địa phương; ban hành quy định thí điểm luân chuyển cán bộ theo ngành dọc…
 
Đại biểu tại các điểm cầu thảo luận, tập trung vào công tác quy hoạch cán bộ; việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023.
 
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.
 
Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.  
 
Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các nội dung của Hội nghị. 
 
Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trong thời gian tới. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, kịp thời cụ thể hóa và tổ chức triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 bảo đảm tiến độ, chất lượng, mục đích, yêu cầu đề ra.
 
Trong đó, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý; thực hiện tốt phương châm quy hoạch "động” và "mở”; lấy kết quả đánh giá cán bộ để kịp thời rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định:  Việc làm tốt công tác quy hoạch cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng để tạo nguồn cán bộ cho cả nhiệm kỳ này cũng như những nhiệm kỳ tiếp theo.
 
Nhấn mạnh, trong năm 2023, tỉnh sẽ thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho cả 2 nhiệm kỳ: 2020 - 2025, 2021 - 2026 và 2025-2030, 2026-2031, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo kế hoạch. 
 
Đối với báo cáo kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022, đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách và tiến độ hoàn thành nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra qua kiểm điểm năm 2022. Đồng thời, phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 
Thanh Chi – Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn