Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm Khối Thi đua các cơ quan đảng tỉnh

Ngày 16/7, Ban Nội chính Tinh ủy, đơn vị Trưởng Khối Thi đua các cơ quan xây dựng đảng tỉnh đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đống chí lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 9 cơ quan, đơn vị trong Khối.

Sáu tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng đã được các đơn vị trong Khối chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động các phong trào thi đua; tổ chức đăng ký và triển khai công tác thi đua năm; kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã thông qua Kế hoạch kiểm tra và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2020.


Các đại biểu tham gia thảo luận
Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất suy tôn Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp để đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Đồng chí Lương Văn Thức, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy  phát biểu kết luận
Lê Mạnh - Ban Nội chính Tỉnh ủy