Theo gương Bác

Năm 2024: Khí thế mới, động lực mới!

- Bước qua năm 2023, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng vững chắc, mở rộng quan hệ ngoại giao và giữ vững và củng cố quốc phòng, an ninh. Kết quả đó tạo niềm tin, khí thế và động lực để cả nước tiếp tục phấn đấu trong năm mới 2024 cũng như nửa nhiệm kỳ tiếp theo...

- Bước qua năm 2023, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng vững chắc, mở rộng quan hệ ngoại giao và giữ vững và củng cố quốc phòng, an ninh. Kết quả đó tạo niềm tin, khí thế và động lực để cả nước tiếp tục phấn đấu trong năm mới 2024 cũng như nửa nhiệm kỳ tiếp theo...
 
 

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, nhưng nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Có thể nói, kinh tế Việt Nam đang vững vàng vượt cơn gió ngược, là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhìn chung còn rất ảm đạm. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt mức 5,05%, gấp 1,68 lần mức tăng chung của kinh tế thế giới (bình quân 3 năm đạt khoảng 5,4%, cao gấp 1,7 lần mức bình quân của thế giới là 3,2%) với nhiều tín hiệu tích cực: xuất khẩu gạo vượt 8 triệu tấn, đạt kim ngạch hơn 4,4 tỷ USD - cao nhất kể từ năm 2009; vốn FDI đạt mức cao nhất kể từ năm 2020, trong đó vốn đăng ký đạt 28,85 tỷ USD và vốn thực hiện đạt 20,25 tỷ USD. Đặc biệt, xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức 26 tỷ USD, tăng gần gấp 3 lần năm 2022....

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022, được kiềm chế dưới ngưỡng Quốc hội đề ra. Thu ngân sách nhà nước vượt 6% dự toán cả năm; bội chi ngân sách nhà nước ở mức 0,14% GDP, thấp hơn rất nhiều mục tiêu Quốc hội giao là 4,42% GDP.

Hệ số tín nhiệm quốc gia và vị thế quốc tế tiếp tục được cải thiện. Các cân đối lớn được đảm bảo, đặc biệt các chỉ số về nợ công, nợ nước ngoài, thâm hụt ngân sách đều dưới ngưỡng và cách khá xa hạn mức Quốc hội cho phép; nợ xấu được kiểm soát, tỉ giá khá ổn định và lạm phát được kiểm soát bình quân 3 năm (2021 - 2023) khoảng 2,8% (dưới ngưỡng mục tiêu 4%).

Trong bối cảnh nền kinh tế, doanh nghiệp và người lao động gặp nhiều khó khăn, các lĩnh vực văn hoá, xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, có kết quả rõ nét hơn. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân của người lao động tăng 6,8% so với cùng kỳ; đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân gặp khó khăn. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên. Ngành Y tế tập trung xử lý, tháo gỡ một số vướng mắc để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023; đến nay Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược với tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nước G20.

Năm 2023, cùng với việc thực hiện nghiêm khắc công tác kỷ luật Đảng, nhiều chủ trương, quy định mới đã được ban hành nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa quyền lực, tạo hành lang bảo vệ mới cho cán bộ, đảng viên.

Trong năm qua, Đảng ta cũng đã có nhiều sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với việc hoàn thành quy hoạch bước đầu Ban Chấp hành Trung ương để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và rèn luyện, thử thách; đã thành lập 5 Tiểu ban phục vụ Đại hội XIV gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng; và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Đến nay, các Tiểu ban đang hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch và đi vào hoạt động.

Những kết quả nêu trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo dự báo, tình hình trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tăng trưởng của các nền kinh tế hàng đầu thế giới, là đối tác thương mại lớn, quan trọng của nước ta vẫn tiếp tục suy giảm, gây khó khăn cho đầu ra của nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Hậu quả và tác động của đại dịch COVID-19 vẫn còn tồn tại ở hầu khắp các nước. Chính vì vậy, những kết quả và bài học kinh nghiệm tích lũy trong năm 2023 và sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là tiền đề quan trọng để chúng ta vững bước trong năm mới.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục tạo sức mạnh tổng hợp để tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Chào năm mới, khí thế mới, động lực mới!

Hoa Hiền/dangcongsan.vn