Tin địa phương

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng)

- Sáng nay - 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; cho ý kiến vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách địa phương năm 2023, tài chính - ngân sách 3 năm 2023 - 2025; thực hiện quy trình công tác cán bộ và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
Thưa các đồng chí đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng và các ban Đảng Trung ương,
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Thực hiện Chương trình làm việc, hôm nay, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022; thảo luận, thông qua một số nội dung: Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023; dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm giai đoạn 2023-2025; xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ; cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
 
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra!
 
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Trên cơ sở Chương trình Hội nghị, Tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận:
 
1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
 
Như các đồng chí đã biết, 9 tháng năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng và có chiều hướng gia tăng; kinh tế thế giới từng bước rơi vào suy thoái; hệ thống sản xuất, phân phối và chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy; giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao...
 
Ở trong nước, bên  cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, tỉnh Yên Bái cũng như các địa phương trong cả nước triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm trong bối cảnh có nhiều tác động tiêu cực, như: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong quý I/2022; thị trường xuất khẩu thu hẹp và gặp nhiều khó khăn; những tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát ảnh hưởng đến tăng trưởng; thị trường tài chính, chứng khoán có nhiều biến động phức tạp, khó dự báo; giá cả nhu yếu phẩm thiết yếu tăng cao ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
 
Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2022. Kết thúc 9 tháng năm 2022, cơ bản các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch 9 tháng, trong đó, một số chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém như trong dự thảo báo cáo đã đề cập. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, cơ bản.
 
Vì vậy, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, tôi đề nghị các đồng chí bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phân tích, làm rõ hơn kết quả đã đạt được; chia sẻ những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, hiệu quả của ngành, địa phương mình; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những bất cập, hạn chế, yếu kém; đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để tăng tốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022 theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy.
 
2. Về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023
 
Ngay từ đầu tháng 9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện năm 2022, dự báo tình hình và đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.
 
Chương trình hành động được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học. Quá trình xây dựng dự thảo, các cơ quan tham mưu đã đối chiếu, so sánh với những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, đảm bảo thống nhất, đồng bộ; đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và dự báo các yếu tố tác động trong năm 2023; đồng thời bám sát những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương trong năm 2023 và những năm tiếp theo để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho năm 2023 đảm bảo phù hợp, sát thực, khả thi, hiệu quả.
 
Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến để cơ quan tham mưu bổ sung, hoàn thiện qua các bước, để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thống nhất thông qua tại Hội nghị này.
 
Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng; tập trung phân tích, dự báo đúng tình hình, những yếu tố ảnh hưởng, tác động, thuận lợi, khó khăn; đánh giá tính phù hợp, sát thực, khả thi từ quan điểm, chủ đề của năm, phương châm hành động cho đến các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên tinh thần quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.
 
Các đại biểu dự Hội nghị.
 
3. Về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, Kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước; Dự toán ngân sách địa phương năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước giai đoạn 2023-2025.
 
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, đây cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm để tỉnh ta tăng tốc, bứt phá, tạo đà thực hiện thắng lợi các các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025.
 
Các dự thảo đã được Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, tuân thủ các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật có liên quan và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; bảo đảm thống nhất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; có thuyết minh đầy đủ về cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán.
 
Đây là những văn bản rất quan trọng, có tác động trực tiếp, quyết định đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và những năm tới, Tôi đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, thống nhất thông qua về mặt chủ trương, để Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh tiếp thu, hoàn thiện, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua làm căn cứ, cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.
 
4. Tại kỳ họp lần này, bên cạnh các nội dung trình theo thẩm quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức các hội nghị để thực hiện quy trình về công tác cán bộ, cụ thể là bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình trong các bước của quy trình về công tác cán bộ theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm lựa chọn được những người xứng đáng, phù hợp nhất bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, với những nội dung rất quan trọng, cần có sự nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ lưỡng để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi. Tài liệu đã gửi trước tới các đồng chí, Tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng để Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.
 
Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng); chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. 
 
Xin trân trọng cảm ơn!