Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng

Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6,0 - 6,5%

- Chiều 9/11, với 447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 90,49%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

 
 Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ảnh: QH

Nghị quyết nêu rõ 15 chỉ tiêu chủ yếu gồm:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%.

GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 đô la Mỹ (USD).

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1% - 24,2%.

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4,0 - 4,5%.

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8% - 5,3%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 69%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28 - 28,5%.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

 Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm trên 1%.

Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 13,5 bác sĩ.

Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32,5 giường bệnh.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1% dân số.

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%.

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

Trước đó, trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trên cơ sở 321 ý kiến nhất trí, 63 ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. 

Trong đó, một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, xây dựng mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,0 - 6,5% là khá cao, nên ở mức thấp hơn, khoảng từ 5-6%. Giải trình về vấn đề này, UBTVQH nêu rõ, chỉ tiêu tăng trưởng GDP được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó khăn của năm 2024, bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Việc đặt chỉ tiêu ở mức cao thể hiện quyết tâm của Chính phủ, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu, do đó, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết./.

 
Tú Giang/dangcongsan.vn