Tin địa phương

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Facebook Twitter Vì một Yên Bái phát triển nhanh và bền vững

- Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những công cụ quan trọng để huy động mọi nguồn lực, lợi thế đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội và môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển hạ tầng trên toàn tỉnh; là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm, 10 năm và hàng năm của địa phương.

Các chuyên gia phát biểu ý kiến tại Hội thảo tham vấn đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Các chuyên gia phát biểu ý kiến tại Hội thảo tham vấn đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Trong thời gian qua, công tác lập quy hoạch tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm tổ chức triển khai thực hiện. Tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; hoàn thành dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh; dự thảo báo cáo chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh; dự thảo báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương; ý kiến các bộ, ban, ngành trung ương, các chuyên gia và các tỉnh trong khu vực trung du miền núi phía Bắc. 
 
Báo cáo quy hoạch tỉnh Yên Bái được thực hiện công phu, chi tiết, số liệu được phân tích và cập nhật đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực. Cách tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch được mô tả rất chi tiết và phù hợp để xây dựng các nội dung của quy hoạch. 
 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng khoa Khoa Kế hoạch và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết: "Cấu trúc báo cáo quy hoạch tỉnh cơ bản đã thể hiện được đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cần phải có trong một bản quy hoạch. Báo cáo quy hoạch đã đề cập đầy đủ thực trạng điều kiện tự nhiên, tài nguyên, dân số, xã hội và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi đánh giá cao từng phần nội dung đều kèm theo bản đồ thực minh họa. Tuy nhiên, nội dung đánh giá cần phân tích đánh giá làm rõ hơn tiềm năng, lợi thế mức độ khai thác và những vấn đề đặt ra trong quy hoạch và khả năng khai thác, phát triển". 
 
Tại Hội thảo tham vấn đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vừa qua, các chuyên gia đánh giá Dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái về cơ bản đã bám sát nhiệm vụ quy hoạch tỉnh đuợc Thủ tướng phê duyệt; nhóm tư vấn đã thu thập, tổng hợp, thống kê số liệu của các lĩnh vực khá đầy đủ. 
 
Thạc sĩ, Kiến trúc sư Phan Thị Mỹ Linh - nguyên Thứ truởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam nhận xét: "Về định huớng phát triển không gian kinh tế và định huớng phát triển không gian đô thị - nông thôn, cần làm rõ luận cứ khoa học, cơ sở hình thành không gian kinh tế. Việc hình thành 3 vùng kinh tế cần làm rõ mối quan hệ, chia sẻ chức năng giữa các vùng và trục động lực phát triển. Việc đề xuất thứ tự ưu tiên phát triển hoặc phát triển đồng thời cũng cần làm rõ trong báo cáo, làm cơ sở xác định nguồn lực, danh mục dự án ưu tiên đầu tư”. 
 
 
Các chuyên gia cũng cho rằng, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dự thảo quy hoạch cần bổ sung thêm phân tích chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng (thành thị, nông thôn, các vùng kinh tế trong tỉnh). Dự thảo quy hoạch tỉnh đánh giá, so sánh vai trò, vị thế của tỉnh với vùng và quốc gia  cần lý giải rõ hơn về vị trí, vai trò, sự đóng góp của tỉnh trong không gian phát triển trong vùng và cả nước, nhất là trong kết nối hạ tầng, liên kết hợp tác phát triển các ngành, lĩnh vực theo không gian… có đóng góp gì cho vùng và cả nước. 
 
Tỉnh có mở rộng không gian phát triển gắn với cao tốc Hà Nội - Lào Cai và phát huy được lợi thế khi có đường cao tốc; quan tâm phát huy lợi thế phát triển nông nghiệp gắn với du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. 
 
Những nội dung đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực đối với sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch... đều có sự phân tích và luận giải. Các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực trong quy hoạch; các phương án bố trí các nguồn lực, các giải pháp thực hiện quy hoạch tỉnh về cơ bản là đầy đủ và có tính khả thi. 
 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Yên Bái kiên trì thực hiện triết lý phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, đảm bảo không mâu thuẫn với các chỉ tiêu về tăng trưởng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đã có kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc theo từng năm; khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. 
 
Yên Bái xác định trụ cột tăng trưởng là tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, kinh tế dịch vụ; nông - lâm nghiệp thủy sản; xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện, môi trường sống hấp dẫn và hệ sinh thái đa dạng; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phát triển du lịch theo hướng khám phá thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng. Yên Bái sẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp gắn với không gian phát triển chung của tỉnh.
 
 Tiến sĩ Cao Viết Sinh - Chuyên gia Cao cấp, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 
 
 
Dự thảo báo cáo cần làm rõ hơn: đánh giá tác động, ảnh hưởng các yếu tố, điều kiện đó lên phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh như thế nào? Cần bổ sung phân tích, đánh giá so sánh về lợi thế, tiềm năng phát triển, khả năng liên kết giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh lân cận, đánh giá sự kết hợp, liên kết hợp tác kinh tế hiện tại và khả năng mở rộng trong tương lai. Cần phân tích sâu hơn mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng cơ cấu nông nghiệp lâm nghiệp trong GRDP trong khi cơ cấu lao động trong nông nghiệp ngày càng giảm, trong tương lai đây là trụ cột tăng trưởng chính của tỉnh. 
 
■ Tiến sĩ Trương Sỹ Vinh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch:
 
 
Báo cáo quy hoạch của tỉnh Yên Bái được thực hiện công phu, chi tiết, số liệu được phân tích và cập nhật đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực. Cách tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch được mô tả rất chi tiết và phù hợp để xây dựng các nội dung của quy hoạch. Các nội dung về quan điểm, tầm nhìn, phương án phát triển, lựa chọn các ngành lĩnh vực quan trọng, khâu đột phá, danh mục các dự án ưu tiên... đều có sự phân tích và luận giải. 
 
■ Chuyên gia Nguyễn Văn Chinh - nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp: 
 
 
Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Yên Bái hiện tại và tương lai có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Do vậy, theo tôi trong báo cáo quy hoạch tỉnh phải có một chương về định hướng phát triển về "tam nông” gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. 
 
Theo tôi, nông nghiệp Yên Bái cần phát triển đồng thời nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Để phát triển nông nghiệp sinh thái, tỉnh Yên Bái cần xây dựng vùng nông nghiệp sinh thái của tỉnh: vùng chuyên canh cây lương thực, vùng chuyên canh cây thực phẩm, vùng chuyên canh cây ăn quả, vùng chuyên canh cây công nghiệp, vùng chuyên canh cây đặc sản, cây làm thuốc, vùng chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm, vùng nuôi trồng thủy sản với quy mô hợp lý gắn với công nghiệp bảo quản chế biến và thị trường tiêu thụ.
 
■ Ông Lê Minh Bá - Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 
 
Đề nghị nghiên cứu, bổ sung, áp dụng các biện pháp phát triển kinh tế, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; bổ sung các giải pháp cụ thể cho từng loại vật nuôi về vùng nuôi, giống, thức ăn, hình thức chăn nuôi, an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, thị trường... Đồng thời, bổ sung các giải pháp phát triển lâm nghiệp theo hướng phát triển đa giá trị và làm rõ căn cứ và tính cấp thiết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, đặc biệt là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ sang mục đích khác nhằm đảm bảo độ che phủ rừng và nâng cao chất lượng rừng. Đề xuất các phương án, giải pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai phù hợp với từng loại hình thiên tai.
 
Mạnh Cường/baoyenbai.com.vn