Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thông qua kết quả kiểm tra chuyên đề phòng, chống tham nhũng tại Ban Dân tộc tỉnh

Thông qua kết quả kiểm tra chuyên đề phòng, chống tham nhũng tại Ban Dân tộc tỉnh

      Chiều ngày 04/10/2021, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 263-QĐ/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do đồng chí Lương Văn Thức, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
      Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo tự kiểm tra của Ban Chấp hành Chi bộ, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các buổi làm việc để nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, Đoàn kiểm tra đã xây dưng Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra.
      Tại hôi nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung của Báo cáo. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Thức, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị các thành viên Đoàn tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Chấp hành Chi bộ và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đồng thời xây dưng dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.
Tin, ảnh - Lê Mạnh, Thúy Hải