Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Ngày 03/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 189 cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

      Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tinh ủy trực tiếp làm báo cáo viên, truyền đạt nội dung Chuyên đề “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
 

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tinh ủy trao đổi các nội dung Chuyên đề “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
      Tại hội nghi các đại biểu được học tập, nghiên cứu, trao đổi 07 Chuyên đề liên quan đến Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công tác nắm bắt dư luận xã hội và định hướng thông tin trên mạng xã hội; Các quy định của pháp luật Việt Nam đối với tôn giáo phù hợp với pháp luật quốc tế trong tình hình mới; Công tác dân tộc trong tình hình mới; Tăng cường hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn trong thực hiện dân chủ cơ sở; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
      Qua hội nghị tập huấn, các cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp được phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Tỉnh ủy và các nội dung chuyên đề trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, cách làm hay để nhân rộng trong hệ thống Mặt trận góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Tin, ảnh: Lê Mạnh - Ban Nội chính Tỉnh ủy