Tin địa phương

Ý kiến từ Đại hội XIII: Phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với các đại biểu: Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dương Đức Huy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai; Hà Thị Hương – Bí thư Huyện uỷ Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc và cương lĩnh, đường lối của Đảng, Nhà nước trong xây dựng đất nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dự Đại hội XIII chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bô Lao động- Thương binh và Xã hội
Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dự Đại hội XIII chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bô Lao động- Thương binh và Xã hội

 

Đại biểu Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện đậm nét và mạnh mẽ
 
Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong không khí nhân dân cả nước phấn khởi, tự hào, trân trọng về những thành tựu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhân dân thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
 
 
Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, đùm bọc lẫn nhau đã thấm sâu vào tình cảm và hành động của mỗi người dân đất Việt trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 
 
Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nguồn sức mạnh, lập nên những kỳ tích vẻ vang, là điều kiện cơ bản cho sự thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, để tổ chức Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ: tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động đã hướng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững… 
 
Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các thành viên của Mặt trận đã xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. 
 
Mặt trận đã trở thành ngôi nhà chung để các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, trí tuệ và khả năng của mình, góp phần tích cực xây dựng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trước đại dịch COVID-19 và ứng phó với thiên tai, bão lũ vừa qua, truyền thống yêu nước nồng nàn, tình nghĩa đồng bào sâu nặng, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc một lần nữa được thể hiện đậm nét và mạnh mẽ.
 
Đại biểu Dương Đức Huy – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào CaiCương lĩnh xây dựng đất nước và đường lối của Đảng, Nhà nước đúng và rất sáng tạo trong từng thời kỳ
 
Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình, đó là "Chưa bao giờ đất nước chúng ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". 
 
 
Để đạt được điều này là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, có đường lối sáng tạo và linh hoạt trong từng thời kỳ gắn với thực tiễn phát triển đất nước và có sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, có sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong công cuộc xây dựng đất nước. 
 
Để có cơ đồ ngày hôm nay, rõ ràng là cương lĩnh xây dựng đất nước và đường lối của Đảng, Nhà nước đúng và rất sáng tạo trong từng thời kỳ. Đặc biệt là năm 2020, khi cả thế giới vật lộn với đại dịch COVID-19 và trong khi rất nhiều quốc gia tăng trưởng âm cùng với viễn cảnh rất khó khăn phía trước thì Việt Nam vẫn nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế, với mức tăng gần 3%. Đây là những thành tựu không thể diễn tả hết được và cũng chính là niềm mong mỏi của nhân dân cả nước, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước phát triển đi lên.
 
Đại biểu Hà Thị Hương – Bí thư Huyện uỷ Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá: Cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc
 
Đóng góp công sức cho sự phát triển đi lên của đất nước là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhất quán quan điểm: cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước.
 
 
Các ban, bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào ta ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực để xây dựng đất nước; thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế, hình thành mặt trận rộng rãi ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta”.
 
Tô Hải/baoyenbai.com.vn