Tin địa phương

Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành nội chính Đảng năm 2020

- Sáng 6/1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.
 
Dự  Hội nghị tại điểm cẩu tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Dương Văn Thống – Phó Bí thư Tường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Lịch – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và khối nội chính tỉnh, các huyện, thị, thành phố.
 
 
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.
 
Báo cáo đánh giá của ngành nội chính Đảng nêu rõ: Năm 2019, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) đạt được nhiều kết quả và có chuyển biến tích cực. Năm 2019, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo, xét xử phúc thẩm 15 vụ án/157 bị cáo, kết thúc chỉ đạo 17 vụ án, 32 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 11 vụ án, 37 vụ việc thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý với những án nghiêm khắc, có tác dụng rất lớn trong việc cảnh tỉnh, răn đe, ngăn ngừa tham nhũng. Đặc biệt, đã đưa ra xét xử 6 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
 
Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ở các địa phương có nhiều chuyển biến đáng kể. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 595 vụ việc, vụ án được đưa vào diện ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, đôn đốc; 481 vụ việc, vụ án đưa vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, trong đó đã dứt điểm 224 vụ việc, vụ án. Kết quả đã có 59 vụ án và 54 vụ việc tham nhũng vặt do ban nội chính chủ động phát hiện và tham mưu xử lý có hiệu quả.
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tham luận tại Hội nghị.
 
Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Văn Lịch đã chia sẻ một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, đồng chí cũng đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh PCTN, nhất là tăng cường PCTN thông qua hoạt động thanh tra…
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ngành nội chính Đảng tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nhất là tham gia góp ý hoàn thiện văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tham mưu chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; tập trung xây dựng hoàn thành 4 đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch năm 2020.
 
Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các địa phương tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng "không dừng, không nghỉ”; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt” ở các địa phương và cơ sở; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế.
 
Ngành nội chính Đảng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
Ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, các văn bản quan trọng về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; tham gia có trách nhiệm, chính xác, khách quan về công tác cán bộ, nhất là nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
 
Đức Toàn/baoyenbai.com.vn