Công tác nội chính

Yên Bái: Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu tố

- Ngày 28/11, Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh.

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC năm 2022. Ảnh: Bùi Bình

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC luôn đóng vai trò trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Trước tình hình nêu trên và sự thay đổi của đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra ở các sở, ngành và đặc biệt là ở cấp huyện dừng thí điểm mô hình cơ quan kiểm tra - thanh tra.

Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn, với mục tiêu nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, KN,TC; bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền.

Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh trao đổi những vấn đề mang tính thực tiễn, khó khăn, vướng mắc khi tiến hành một cuộc thanh tra. Ảnh: Bùi Bình

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe tiến sĩ Phạm Tuấn Anh, giảng viên chính Trường Cán bộ Thanh tra truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2010; những điểm mới của Thông tư số 06 ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; ban hành và công khai kết luận thanh tra. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng tham mưu công tác tiếp công dân; kỹ năng, nghiệp vụ tham mưu giải quyết KN,TC.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái đề nghị thanh tra các sở, ngành, địa phương cùng toàn thể cán bộ, công chức trong ngành nhận thức đúng đắn trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ trong việc chấp hành và thực thi pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, để tỉnh Yên Bái phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Bùi Bình/thanhtra.com.vn