Video clip

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui cùng các nhà trường trong Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui cùng các nhà trường trong Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020